Μάθε Τουρκικά στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ HOUSE OF ENGLISH στη Χίο

Μάθε Τουρκικά σωστά και οικονομικά στη Χίο

Στο κέντρο Ξένων γλωσσών House of English , μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Τουρκικών στη Χίο.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Τουρκικής Γλώσσας

 1. Türkçe A1

  Οι σπουδαστές στο επίπεδο αυτό κάνουν τη βασική εισαγωγή τους στην τουρκική γλώσσα και διδάσκονται βασικές δομές της γραμματικής αλλά και λεξιλόγιο. Μαθαίνουν παράλληλα για την κουλτούρα της Τουρκίας και μπορούν να συμμετάσχουν σε απλές, καθημερινές συζητήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες ή να κάνουν μία γνωριμία. Οι κάτοχοι του επιπέδου Α1 μπορούν να συστήνονται και να μιλούν για τον εαυτό τους, δίνοντας πληροφορίες για βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς τους.

 2. Türkçe Α2

  Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εξετάζονται σε πιο σύνθετες γραμματικές δομές. Μπορούν να εκφράζονται πάνω σε θέματα που τους αφορούν όπως είναι το σχολείο, η εργασία τους, ο ελεύθερός τους χρόνος. Επίσης, είναι σε θέση να μιλήσουν και να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

 3. Türkçe Β1

  Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε όλους του τομείς. Μαθαίνουν να χειρίζονται πιο πολύπλοκες δομές του λόγου αλλά και ιδιωματισμούς. Μπορούν πλέον να παρακολουθούν τηλεόραση και να ακούν ραδιόφωνο στα Τουρκικά, ακόμα και να γράψουν ή να διαβάσουν κείμενα με άνεση.

 4. Türkçe Β2

  Οι σπουδαστές και κάτοχοι του Β2 μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν ομιλίες, τηλεοπτικές εκπομπές και ειδήσεις και να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία στα Τουρκικά. Είναι ικανοί να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις με φυσικούς ομιλητές και να συντάσσουν εκθέσεις με άνεση. Με την πιστοποίηση του επιπέδου Β2 ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα, παρακολουθώντας παράλληλα μαθήματα Τουρκικών ανώτερου επιπέδου, να σπουδάσει σε κάποιο από τα τουρκικά πανεπιστήμια.

 5. Türkçe C1

  Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές μπορούν να διαβάσουν μεγάλα και πολύπλοκα κείμενα και είναι σε θέση να εκφράζονται πλήρως και με σαφήνεια. Ο κάτοχος του επιπέδου C1 μπορεί να χειριστεί πιο πολύπλοκες δομές της γλώσσας, στον προφορικό και το γραπτό λόγο. Έχοντας το C1 οι σπουδαστές, ως ανεξάρτητοι χειριστές της γλώσσας, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε κάποιο από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας.

 6. Türkçe C2

  Το επίπεδο C2 πιστοποιείται για πρώτη φορά μέσω εξετάσεων από επίσημο φορέα στην Ελλάδα. Είναι πλέον εύκολο και άμεσο για τους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων επιπέδου C2 να δώσουν εξετάσεις και να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση, η οποία τους παρέχει την αντίστοιχη επάρκεια στα Τουρκικά, δίνοντάς τους νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής πλέον κατανοεί και μπορεί να διαβάσει τα πάντα. Είναι σε θέση να συνοψίζει κείμενα και πληροφορίες και να εκφράζεται καθαρά και με ευκολία με Τούρκους συνομιλητές.

 1. TEMEL A1 – ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 2. TEMEL A2- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 3. ORTA B1 – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 4. ORTA B2 – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 5. YÜKSEK C1- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 6. YÜKSEK C2- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 7. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1-Β2-C1

Γιατί να μάθουμε Τουρκικά:

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκική γλώσσα αποτελεί μια ολοένα και αυξανόμενη δυναμική στον εμπορικό τομέα και όχι μόνο.
Έτσι, στο Κέντρο μας θα βρείτε στοχευμένα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών σας:

 • τμήματα γενικής γνώσης της Τουρκικής γλώσσας, με δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
 • τμήματα στοχευμένης μάθησης, για εμπόρους και επαγγελματίες που επικεντρώνονται στα βασικά στοιχεία επικοινωνίας
 • ιδιαίτερα μαθήματα
Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι μεσω του εξειδικευμένου προγράμματος του Κέντρου μας, οι σπουδαστές μπορούν να κατακτήσουν τα βασικά στοιχεία της γλώσσας (προφορική επικοινωνία, παραγωγή γραπτού λόγου) μέσα σε μόνο 3 μήνες.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακολούθησε μαθήματα Τουρκικών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών “House of English” στη Χίο