Μάθε Τουρκικά στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ HOUSE OF ENGLISH στη Χίο

Πλάνο σπουδών

Α1-Α2 (Temel Seviye 2-4)

Β1 (Orta Seviye 4)

Β2 (Yüksek seviye 2)

C1 (Yüksek seviye 4)

C2 (Yetkin seviye)