Αγγλικά ορολογίας- House of English Χίος

Αγγλικά ορολογίας – Ειδικότητας

  Πιστοποίηση Αγγλικών επαγγελματικής ειδικότητας

  Πιστοποίηση παρακολούθησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Greenwich

  Δυνατότητα online εξέτασης

  Άμεση έκδοση αποτελεσμάτων