Μάθε Αγγλικά στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ HOUSE OF ENGLISH στη Χίο

Στο House of English χωρίζουμε το πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής γλώσσας σε τρεις κύκλους:

01. Junior Classes
(προκαταρτικός κύκλος)

 1. PLAY AND LEARN (4 – 6 χρονών)

  Μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων (role-play) οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με την αγγλική γλώσσα όχι μόνο κατανοώντας την ακουστική και προφορά, αλλά πολύ περισσότερο, κατακτώντας την ικανότητα να καταλαβαίνουν βασικές φράσεις και να τις αναπαράγουν κατάλληλα.

 2. Pre-Junior

  (6-7 χρονών: προπαρασκευαστική τάξη με έμφαση στην πρώτη γραφή και ανάγνωση)

 3. Junior A

  (Β΄ Δημοτικού)

 4. Junior B

  (Γ’  Δημοτικού)

02 Regular Classes
(βασικός κύκλος)

 1. Βeginners: A’ Class

  (Δ’ Δημοτικού)

 2. Elementary: B’ Class

  (Ε’ Δημοτικού)

 3. Pre-Intermediate: C’ Class

  (ΣΤ’ Δημοτικού)

 4. Intermediate: D’ Class

 5. Upper Intermediate

  (Α’ Γυμνασίου)

03. Exam Classes
(εξεταστικός κύκλος)

 1. Β2(Lower)

  E’ Class (Β’ Γυμνασίου)

 2. C1(Advanced)

  (Γ’ Γυμνασίου)

 3. C2(Proficiency)

  (Α’ Λυκείου)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ,ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ

Summer Classes

Eντατικής προετοιμασίας για να προχωρήσουμε στην επιπλέον τάξη.

Ενισχυτικής διδασκαλίας για κάλυψη αδυναμιών με βάση τις ανάγκες του μαθητή

School Enforcement

Για τους μαθητές που χρειάζονται ενδυνάμωση στο μάθημα των Αγγλικών του σχολείου, δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα με αποκλειστική ενασχόληση το σχολικό βιβλίο.

University Classes

Λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας των υποψηφίων

των πανελλαδικών εξετάσεων για το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η προετοιμασία για την εισαγωγή στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διεξάγεται μέσα από πληθώρα υλικού και past papers ώστε ο υποψήφιος να διαμορφώνει άποψη και να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του γύρω από σύγχρονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Κι αυτό γιατί τις περισσότερες φορές τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εποχής μας

Tutoring (ιδιαίτερα μαθήματα)

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν είτε με τη ροή του προγράμματος από το Common European Framework, είτε με το βιβλίο των Αγγλικών που διδάσκεται στο σχολείο (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο: Γενικό/Τεχνικό/Επαγγελματικό/Ναυτικό/-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) με το δικό τους ρυθμό.