Μάθε Γερμανικά στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ HOUSE OF ENGLISH στη Χίο

Στο κέντρο Ξένων γλωσσών House of English , μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Γερμανικών στη Χίο.

Α) GOETHE INSTITUT

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αναγνωρίζονται διεθνώς, έχουν υψηλό κύρος και καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τις δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το Goethe-Institut διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις Γερμανικών:

Εξετάσεις Γερμανικών για παιδιά και εφήβους:

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
 • Goethe-Zertifikat B1 (Jugendversion)

Εξετάσεις Γερμανικών για ενήλικες:

 • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 • Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
 • Goethe-Zertifikat B1
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Περιγραφή πτυχίων:

 1. Fit in Deutsch 1

  H εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 10 και 15 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 1 πιστοποιεί την περάτωση του πρώτου επιπέδου -Α1- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

 2. Start Deutsch 1

  Το Start Deutsch 1 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 1 αναφέρεται στο πρώτο επίπεδο Α1 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Νοέμβριο).

 3. Fit in Deutsch 2

  H εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί τη γνώση της γερμανικής γλώσσας και απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 11 και 16 ετών. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Fit in Deutsch 2 πιστοποιεί την περάτωση του δεύτερου επιπέδου -Α2- του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

 4. Start Deutsch 2

  Το Start Deutsch 2 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 2 αναφέρεται στο δεύτερο επίπεδο Α2 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο).

 5. Zertifikat Deutsch für Jugendliche

  Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να χειρισθείτε χωρίς πρόβλημα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να ανταπεξέλθετε λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο (Β1) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

 6. Zertifikat Deutsch

  Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων . Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο)

 7. Zertifikat Deutsch für den Beruf

  Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch für den Beruf αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να συνεννοείστε σε καθημερινές επαγγελματικές περιστάσεις τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Το ZDfB προτιμάται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνει στην επαγγελματική ορολογία. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 8. Goethe – Zertifikat B2

  Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

 9. Test Deutsch als Fremdsprache

  Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 6 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Απρίλιο – Ιούνιο – Ιούλιο – Σεπτέμβριο – Νοέμβριο).

 10. Prüfung Wirtschaftdeutsch

  Με την εξέταση Wirtschaftsdeutsch International (PWD) αποδεικνύετε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε με άνεση και σε υψηλό επίπεδο, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, γύρω από θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό και στον οικονομικό τομέα. Η εξέταση PWD χαίρει παγκοσμίως ιδιαίτερης αναγνώρισης στους κύκλους των επιχειρήσεων και της επαγγελματικής ζωής.

 11. Goethe-Zertifikat C1

  Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Tο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 θεωρείται αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά.
  Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.
  Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο). Το Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), όπως και το Kleines Deusches Sprachdiplom (KDS), προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 12. Kleines Deutsches Sprachdiplom

  Με το Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Το γλωσσικό επίπεδο της εξέτασης αντιστοιχεί με αυτό της εξέτασης Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) με τη διαφορά, ότι ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επιπλέον γνώσεις του γερμανικού πολιτισμού και της ζωής στη Γερμανία. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

 13. Grosses Deutsches Sprachdiplom

  Με το δίπλωμα Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

Οι εξετάσεις δεν διενεργούνται στη Χιο, αλλά στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

B) ÖSD Institut Griechenlands

Το ÖSD: σημαίνει ″Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ″ (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και ″Österreich, Schweiz, Deutschland″ (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία).
Είναι ένας νεοϊδρυθείς οργανισμός, ο οποίος παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας.
Τα επίπεδα γλωσσομάθειας του αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. τα πιστοποιητικά του αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη καθώς και από τον Α.Σ.Ε.Π.
Οι εξετάσεις του διεξάγονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Βόλο και Χίο σε 2 περιόδους Ιούνιο και Δεκέμβριο

· ÖSD Α1 KID1
· ÖSD Α1 GD1
· ÖSD Α2 KID2
· ÖSD A2 GD2
· ÖSD B1
· ÖSD B2 MD
· ÖSD C1 OD
· ÖSD C2 WD
Διεξάγονται εξετάσεις στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και τα διπλώματα που παρέχονται είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.
Στη Χίο υπάρχει επίσημο εξεταστικό κέντρο, το οποίο διενεργεί εξετάσεις τρεις φορές το χρόνο.

Κάνοντας μαθήματα Γερμανικών στο House of English μπορείτε να αποκτήσετε και:

Γ) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης γερμανικών για όλα τα επίπεδα γερμανικών.

 

 1. Α1-Α2 διαβαθμισμένη εξέταση

 2. Β1-Β2 διαβαθμισμένη εξέταση

 3. Γ1- Γ2

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 1. Οι ομοιότητες στη δομή και σύνταξη της ελληνικής και της γερμανικής καθώς επίσης και η ευκολία στην ανάγνωση λέξεων οδηγούν τους ειδικούς στο να προτρέπουν μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες στην επιλογή της Γερμανικής
 2. Η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα είναι συγγενικές γλώσσες, συνεπώς πολλές λέξεις έχουν κοινή ρίζα και ετυμολογία
 3. To μεγαλύτερο μέρος των τουριστών προέρχεται από γερμανόφωνες χώρες. Αυτό καθιστά τη γνώση της γερμανικής γλώσσας πολύτιμη στον τομέα του τουρισμού
 4. Τα Πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας φημίζονται για το υψηλό επίπεδό τους και είναι πόλος έλξης πολλών φοιτητών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
 5. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (Απρίλιος 2011) στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, μετά την Αγγλική ακολουθεί η Γερμανική (18%) και έπειτα η Γαλλική γλώσσα (15%)
 6. Ο Λούθηρος, το 1521, μετέφρασε το κείμενο της Αγίας Γραφής από τα ελληνικά στα γερμανικά, γεγονός που εξηγεί τις πολλές ομοιότητες στη δομή της Γερμανικής με την αρχαία αλλά και τη νέα ελληνική γλώσσα στο συντακτικό τους. Το γεγονός αυτό καταρρίπτει το μύθο ότι η εκμάθηση της Γερμανικής είναι δύσκολη, τουλάχιστον όχι για τους Έλληνες
 7. Τη Γερμανική γλώσσα μιλούν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ως μητρική γλώσσα και 80 εκατομμύρια ως ξένη γλώσσα
 8. Τα γερμανικά χρησιμοποιούνται ως κύρια γλώσσα σε πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους σε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν, σε τμήματα του Βελγίου, στην βόρεια Ιταλία και στην ανατολική Γαλλία
 9. Δίνεται η δυνατότητα με τη χρήση της γερμανικής γλώσσας η άψογη συνεργασία με συνεργάτες από τις γερμανόφωνες χώρες.
 10. Με καλή γνώση της γερμανικής σας δίνεται η δυνατότητα σπουδών σε γερμανόφωνες χώρες
 11. Μαθαίνω γερμανικά σημαίνει αποκτώ εικόνα για τη ζωή, τις επιθυμίες των ανθρώπων στις γερμανόφωνες χώρες και την πολυπολιτισμική κοινωνία τους
 12. 80 γερμανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ενώ τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σημαντική αύξηση των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό προσόν για πρόσληψη στις επιχειρήσεις αυτές.
 13. Η Γερμανία έχει πάνω από 340 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πανεπιστήμια. Αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσφορές σπουδών στην Ευρώπη. Πολλά από τα γερμανόφωνα πανεπιστήμια βρίσκονται πολύ ψηλά στην εκτίμηση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
  Αρκετά γερμανόφωνα πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα με ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από τα προγράμματα Erasmus. Κάθε χρόνο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.
  Προϋπόθεση για επιτυχημένες σπουδές και στις τρεις γερμανόφωνες χώρες είναι η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Επίσης οι σπουδές στη Γερμανία είναι πιο οικονομικές από ότι σε άλλες χώρες του κόσμου.

Στο κέντρο Ξένων γλωσσών House of English στη Χίο , μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Γερμανικών στη Χίο.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και
Απόδειξη Γλωσσομάθειας

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και απόδειξη γλωσσομάθειας της  Γερμανικής γλώσσας.

Μάθε Γερμανικά στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ HOUSE OF ENGLISH στη Χίο

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και απόδειξη γλωσσομάθειας Γερμανικών

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,
  Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 •  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
  Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.