Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια του House of English!

Το House of English ξεκίνησε το ταξίδι του στην ξενόγλωσση εκπαίδευση το 2013 με βασική αρχή του να μεταδώσει την αγάπη για τις ξένες γλώσσες στους μαθητές του.

  • Στοχεύοντας στην πληρέστερη εκμάθηση των σπουδαστών μας, δημιουργήσαμε ένα χώρο φωτεινό, φτιαγμένο με μεράκι και τον εξοπλίσαμε με τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.
  • Από τότε έως σήμερα, συνδυάζουμε το “παραδοσιακό” μοτίβο διδασκαλίας με σύγχρονες πρακτικές, εξατομικεύοντας το μάθημα σε τάξη και προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
  • Προωθούμε τη διαφοροποιημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών και ενσωματώνουμε τις εξελίξεις στη διδακτική εμπλουτίζοντας τον τρόπο διδασκαλίας μας με βιωματικές μεθόδους και πολυαισθητητριακές δραστηριότητες. Κάθε αίθουσά μας είναι εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα, η χρήση του οποίου είναι συνεχής και δρα υποστηρικτικά την ώρα της παράδοσης του εκάστοτε μαθήματος, οπτικοποιώντας τις σελίδες του βιβλίου και παρέχοντας πολλαπλά ερεθίσματα.
  • Ενσωματώνοντας την κουλτούρα της εκάστοτε γλώσσας στη διδασκόμενη ύλη με τη χρήση βίντεο κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες του μαθήματος, διευρύνουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για τη γλώσσα, ξεκινάμε projects και…πέρα από γραμματική και λεξιλόγιο, μαθαίνουμε για τον πολιτισμό και τις συνήθειες των άλλων χωρών.  Οργανώνουμε γιορτές, μαθαίνουμε για τα διαφορετικά πολισμικά στοιχεία κάθε χώρας, χορεύουμε, τραγουδάμε, βλέπουμε ταινίες, κατασκευάζουμε και περνάμε υπέροχα μαθαίνοντας παρέα!
  • Το πρόγραμμα σπουδών μας εκπονείται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσομάθειας, σε συνεργασία με μια πληθώρα εκδοτικών οίκων, ώστε να παρέχουμε στους μαθητές μας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές σειρές που συνδυάζουν τη χρήση ειδικού λογισμικού στον υπολογιστή διευκολύνοντας την μαθησιακή διαδικασία. Για επιπλέον εξάσκηση υπάρχει ειδική πλατφόρμα αποκλειστικά για τους σπουδαστές μας, όπου εκεί, μέσα από το παιχνίδι, κάνουν επανάληψη όσων διδάχθηκαν στο βιβλίο.
  • Οι καθηγητές μας έχουν επιλεγεί προσεκτικά, όντας απόφοιτοι των αντίστοιχων ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών τμημάτων με διαρκή μετεκπαίδευση, συνεχή επιμόρφωση και εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν όχι μόνο τη γνώση της γλώσσας για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας , αλλά πολύ περισσότερο, τη θέληση για μάθηση και διερεύνηση του κόσμου πέρα από εμάς, ώστε να γίνουν οι μαθητές μας “πολίτες του κόσμου”.
  • Η σχέση που αναπτύσσουμε με τους μαθητές μας είναι ουσιαστική και το ίδιο ισχύει και για τους γονείς. Μέσα από ενημερώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, σε συνάρτηση με τους καθιερωμένους ελέγχους προόδου σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για την επίδοση και την εξέλιξη στο μαθησιακό κομμάτι.

Πρωτίστως με την αγάπη μας για τα παιδιά, το μεράκι για τη διδασκαλία, δρώντας με υπευθυνότητα για την πληρέστερη ξενόγλωσση εκμάθηση των σπουδαστών μας…

Στο σχολείο μας διδάσκονται ακόμη ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ και ΙΣΠΑΝΙΚΑ για παιδιά και ενηλίκους.

φωτεινοί χώροι , φτιαγμένοι με μεράκι

σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα

συνδυασμός του ``παραδοσιακού`` μοτίβου διδασκαλίας με σύγχρονες πρακτικές, εξατομικεύοντας το μάθημα σε τάξη

διαφοροποιημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών βιωματικές μεθόδους και πολυαισθητητριακές δραστηριότητες

συνεργασία με πληθώρα εκδοτικών οίκων

χρήση ειδικού λογισμικού στον υπολογιστή διευκολύνοντας την μαθησιακή διαδικασία

ειδική πλατφόρμα αποκλειστικά για τους σπουδαστές μας, όπου εκεί, μέσα από το παιχνίδι, κάνουν επανάληψη όσων διδάχθηκαν στο βιβλίο

γιορτές, χορός, τραγούδι, ταινίες, κατασκευές για να μαθαίνουμε για τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία κάθε χώρας

καθηγητές, απόφοιτοι ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών τμημάτων με συνεχή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

συνεχείς ενημερώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, σε συνάρτηση με τους καθιερωμένους ελέγχους προόδου

αγάπη για τα παιδιά

μεράκι για τη διδασκαλία

υπευθυνότητα για την πληρέστερη ξενόγλωσση εκμάθηση των σπουδαστών μας

Κέντρο Ξένων Γλωσσών House Of English Διεύθυνση σπουδών: Δέσποινα Κοπάνου-Σαραντινού Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Στοιχεία επικοινωνίας: Τρεχάκη 16, T.K. 82100 Χίος Email: info@hofe.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2271-100-560 και 693-6484974

Διεύθυνση σπουδών:

Δέσποινα Κοπάνου-Σαραντινού

Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισκεφθείτε μας στην διεύθυνση: Τρεχάκη 16, Χίος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271-100-560 και 693-6484974

Facebook: Κέντρο Ξένων Γλωσσών House of English στη Χίο