Πρότυπη μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

 • εκπονείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην παιδαγωγική (βιωματικές και εποπτικές μέθοδοι)
 • προσαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η ουσιαστική και ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, βασιζόμενη στις ακόλουθες ενότητες:

Η καινοτομία μας έγκειται στο γεγονός ότι προωθούμε την εξοικείωση των μαθητών μας με τη μορφή των εξετάσεων ήδη από τις μικρές τάξεις έως και το επίπεδο Proficiency, παρέχοντας το κατάλληλο υλικό.

Κι όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

 • Λεξιλόγιο
 • Γραμματική
 • Γνωστικές δεξιότητες (cognitive skills):
  • Listening: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Speaking: Παραγωγή προφορικού λόγου
  • Writing: Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εxam Training based on past papers