Οφέλη προγράμματος σε παιδιά μικρών ηλικιών

  • προωθεί τη γλωσσική ανάπτυξη τόσο της μητρικής γλώσσας όσο και της Αγγλικής
  • οξύνει την κριτική σκέψη
  • ενισχύει τις νοητικές διεργασίες
  • ερεθίζει περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στη σκέψη
  • τίθενται ευκολότερα οι βάσεις για την μετέπειτα εκμάθηση της γλώσσας

  Τα νηπιακά προγράμματά μας βοηθούν τα παιδιά να αφομοιώνουν την Αγγλική γλώσσα σε συνδυασμό με δεξιότητες που διεγείρουν τη δημιουργικότητά τους!

Join us today!

HOUSE OF ENGLISH - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ